Πενταόροφη οικοδομή στην Νικόπολη Θεσσαλονίκης και οικοδομές στην Χρυσοστόμου Σμύρνης και Παπανικολάου.