ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Καθαιρέσεις τοιχοποιίας έως 15m2
Μεταφορά μπαζών

2. ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Ανέγερση τοιχοποιίας έως 15m2
Σοβάντισμα επιφάνειας
Ελαιοχρωματισμός επιφάνειας

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ

Αποξήλωση παλαιών πλακιδίων
Τοποθέτηση νέων πλακιδίων
Μεταφορά μπαζών
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Απομάκρυνση παλαιών θερμαντικών σωμάτων
Τοποθέτηση νέων θερμαντικών σωμάτων τύπου πάνελ
5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Τοποθέτηση γυψοσανίδας σε επιλεγμένα σημεία του χώρου

6. ΧΡΗΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑΣ

Χρήση τσιμεντοκονίας όπου απαιτείται
7. ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ / ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ

Κατάλληλη προετοιμασία επιφάνειας
Ελαιοχρωματισμός κιγκλιδώματος
8. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ

Αποξήλωση παλαιών μαρμάρων
Τοποθέτηση νέων μαρμάρων
9. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Αποξήλωση υπάρχον συστήματος σκίασης
Τοποθέτηση νέου συστήματος σκίασης που περιλαμβάνει
1. Αντίβαρα
2. Μηχανισμούς (Χειροκίνητους ή αυτόματους)
3. Πανί
10. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων
(Sendo, Carrier, Toshiba, Daikin, Inventor)
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λέβητα φυσικού αερίου
(Ariston, Immergas, Baxi)
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση λέβητα πέλλετ / ξύλου (Lincar, Cola, Klover)
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση σόμπας πέλλετ / ξύλου (Lincar, Cola, Klover)
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τζακιού, ενεργειακό ή κασέτα
(Klover, Kratki, La Nordica)

 Εργασίες  Κόστος
Καθαιρέσεις Τοιχοποιίας 500€
Ανεγέρσεις Τοιχοποιίας 350€
Τοποθέτηση Πλακιδίων Μπαλκονιού από 600€ (έως 70m2)
Αντικατάσταση Θερμαντικών Σωμάτων από 50€
Εφαρμογή Γυψοσανίδας 32€/m2
Χρήση Τσιμεντοκονίας 300€
Επιδιόρθωση / Ελαιοχρωματισμός Κιγκλιδωμάτων 300€
Τοποθέτηση Μαρμάρων 450€
Συστήματα Σκίασης από 1500€ (έως 35m2)
Λοιπές Εργασίες και Εγκαταστάσεις Ρωτήστε Τιμή