ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Η ΚΤΕΡ Κατασκευαστική, ακολουθώντας το ρεύμα της εποχής βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά στην εξοικονόμηση ενέργειας του τριτογενούς τομέα με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Με γνώμονα την άρτια κατάρτιση της εταιρείας μας, οι μεγαλύτεροι οίκοι μονωτικών υλικών, συστημάτων θέρμανσης και ψύξης μας εμπιστεύονται για πάνω από 10 χρόνια. Πάντα με οικολογική συνείδηση, ειδικευόμαστε στις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων και στις ανακαινίσεις οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Πράσινη δόμηση, ενεργειακή διαχείριση και οικολογία είναι οι σταθερές αξίες μας

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

Basic Comfort Luxury
extra
 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΟΜΗΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΠΙΤΙ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ως βιοκλιματικός σχεδιασμός ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική νοείται ο σχεδιασμός κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) ο οποίος επιδιώκει την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με τη όσο το δυνατόν πιο εκτεταμένη χρήση παθητικών συστημάτων δροσισμού & θέρμανσης. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, το τοπικό κλίμα, συνήθως αναφερόμενο ως μικροκλίμα, καθώς και τις ιδιότητες των υλικών δόμησης και αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η βιοκλιματική είναι κλάδος της αρχιτεκτονικής που λαμβάνει υπ' όψη τις επιταγές της οικολογίας και της βιωσιμότητας και αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

Πρακτικά η κατασκευή μιας βιοκλιματικής κατοικίας δεν κοστίζει περισσότερο από αυτής ενός συμβατικού. Στην ουσία δεν αλλάζει το κόστος της βασικής κατασκευής, ενώ όσα πρόσθετα συστήματα χρησιμοποιούνται προσφέρουν σημαντικό ανταποδοτικό οικονομικό όφελος σε μικρό σχετικά βάθος χρόνου. Ένα παράδειγμα είναι τα συστήματα φωτοβολταϊκών. Το κέρδος είναι μια καλύτερη ζωή, σε ένα χώρο πιο ευχάριστο, πιο ήσυχο και πιο φωτεινό, με μικρή και πρακτικά καμία επιβάρυνση προς το περιβάλλoν, σε συνδυασμό με τους σημαντικά μικρότερους λογαριασμούς θέρμανσης και ηλεκτρικού χάρη στις χαμηλές ενεργειακές απατήσεις του Ενεργειακού Σπιτιού. Και πάνω από όλα η προσωπική εσωτερική ικανοποίηση από την συμβολή μας στην προστασία του περιβάλλοντος, έξυπνα και χωρίς παραπάνω κόστος. Μια ικανοποίηση που μελλοντικά θα μετατραπεί σε αναγνώριση από τους συνάνθρωπους μας.